Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Zal er volgens VRY veel veranderen als er een nieuwe regering is geïnstalleerd?

Wet- en regelgeving zijn altijd aan verandering onderhevig. In het verleden hebben we steeds gezien dat bij wijzigende wet- en regelgeving de oude regelgeving gehandhaafd bleef voor al bestaande lijfrentekapitalen. Wij verwachten dat dat bij toekomstige wijzigingen in wet- en regelgeving ook zo zal zijn. De nieuwe pensioenwetgeving is per 1 juli 2023 ingegaan en gaat vooral over het werkgeverspensioen. Maar ook voor de derde pijler van de pensioenopbouw (de individuele aanvullingen op het pensioeninkomen, zoals lijfrentes en banksparen) zijn er kansrijke wijzigingen. Zo is de fiscale ruimte om zelf aanvullend pensioen op te bouwen fors vergroot, namelijk:

  • Het maximum bedrag van de jaarruimte is verhoogd van 13.570 euro naar 34.550 euro. De fiscale ruimte voor aftrek van lijfrentepremies wordt verhoogd naar 30 procent van het inkomen, onder de voorwaarde dat er sprake is van een pensioentekort.

  • Verruiming duur van de reserveringsruimte van 7 naar 10 jaar. De reserveringsruimte bestaat uit de jaarruimte van de afgelopen 10 jaar, voor zover die nog niet is gebruikt.

  • Ook de reserveringsruimte is aan een wettelijk maximum gekoppeld. Dit bedrag is verhoogd van 16.130 euro (vanaf maximaal 10 jaar voor de AOW-leeftijd) naar 38.000 euro.

  • Aanvullende pensioenopbouw was mogelijk tot AOW-leeftijd. Deze periode is verlengd tot 5 jaar na de AOW-leeftijd. Niet alleen de bedragen maar ook de inlegperiode is dus verruimd.

Met deze wijzigingen wordt het voor zzp’ers en andere zelfstandige ondernemers mogelijk om eenzelfde pensioenvoorziening op te bouwen als mensen in loondienst met een pensioengat.

 

Hoe beheersbaar zijn de risico’s?

Beleggen kent risico’s. Op lange termijn levert beleggen historisch gezien meer op dan de huidige rente, maar er zijn geen garanties. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het rendement op de beleggingen. Dat betekent dat de uitkering van maand tot maand kan schommelen. De uitkering kan niet alleen stijgen, maar ook dalen. Mensen moeten zichzelf goed afvragen of ze het beleggingsrisico met de kans op een daling van de uitkering kunnen en willen lopen. Om het risicoprofiel te verlagen is het mogelijk om een deel van het kapitaal te beleggen en een ander deel onder te brengen bij bijvoorbeeld een bank tegen een gegarandeerde uitkering.

Waarin wordt belegd?

Een keuze voor VRY van Fintessa is een keuze om te beleggen. VRY van Fintessa maakt gebruik van modelportefeuilles. De modelportefeuille wordt automatisch vastgesteld op basis van de looptijd van de rekening van de cliënt. Het beleggingsbeleid is gebaseerd op fundamentele analyse. De opbouw van de beleggingsportefeuilles voldoet aan het risicoprofiel en beleggingsdoelstellingen die passen bij de gekozen looptijd. Er wordt in beginsel in een offensief beleggingsprofiel belegd, waarbij het profiel automatisch wordt afgebouwd naarmate de einddatum dichterbij komt. Binnen elk van de profielen wordt belegd in een brede reeks aan ETF’s (trackers). Wat betreft de keuzes die daar gemaakt worden is het beleggingsbeleid van Fintessa leidend.

Hoe kan dit worden gecombineerd met PensioenBeleggen van VRY?

PensioenBeleggen van VRY van Fintessa is bedoeld voor mensen die een lijfrentekapitaal opbouwen voor een toekomstige aanvulling op hun pensioeninkomen. Zo rond de AOW-datum maakt de cliënt keuzes met betrekking tot de ingangsdatum en de looptijd van de uitkering. Doorbeleggen in de uitkeringsfase mag, maar een cliënt kan ook kiezen voor een gegarandeerde uitkering bij bijvoorbeeld een bank. Een combinatie van beide opties is eveneens mogelijk. De keuzes hoeven pas op de pensioendatum gemaakt te worden.

Bij LijfrenteBeleggen van VRY blijft de cliënt doorbeleggen in de uitkerende fase, terwijl hij ook periodiek een lijfrente-uitkering ontvangt. Hoe werkt dat?

De cliënt kiest bij aanvang de startdatum en de looptijd van de uitkering. De eerste uitkering wordt berekend op basis van de wettelijke rente (het zogenaamde ‘u-rendement’ van 2,98% voor december 2023) op de startdatum van de uitkering. Daarna wordt elke maand de hoogte van de uitkering opnieuw berekend door het daadwerkelijk behaalde beleggingsrendement te vergelijken met de wettelijke rente die bij aanvang van de uitkeringen is vastgesteld. Is het behaalde beleggingsrendement hoger dan de wettelijke rente, dan stijgt de uitkering. Het omgekeerde kan ook gebeuren. Dus als het rendement van VRY lager is dan de wettelijke rente, dan daalt de uitkering. Op de einddatum is de gehele inleg plus het behaalde rendement volledig uitgekeerd.

Wie komt ervoor in aanmerking?

In principe komt iedereen van wie de AOW-leeftijd inmiddels definitief is vastgesteld hiervoor in aanmerking. Het gaat dan om mensen van 61 jaar en ouder. Hierbij moet wel aangetekend worden dat niet iedereen geschikt is om door te beleggen in de uitkeringsfase. Dat is niet alleen afhankelijk van je risicobereidheid maar ook van je gehele financiële situatie. Bij VRY van Fintessa moet de hoogte van het lijfrentekapitaal minimaal 75.000 euro zijn bij aanvang van de uitkeringsfase.

Voor wie?

VRY van Fintessa LijfrenteBeleggen is geschikt voor iedereen die nu of in de nabije toekomst een lijfrentekapitaal wil omzetten in een periodieke uitkering en ook in de uitkeringsfase wil doorbeleggen. Het is geen vereiste dat de uitkering per direct in moet gaan.

De oplossing van VRY van Fintessa is geschikt voor mensen die ervaring hebben met beleggen en de bijbehorende risico’s kunnen en willen lopen. Niet alleen particulieren maar ook ondernemers met een lijfrentekapitaal of die hun onderneming gaan staken, komen in aanmerking om gebruik te maken van de oplossing van VRY van Fintessa. Ondernemers (DGA’s) die in het verleden pensioen hebben opgebouwd in de eigen bv en deze hebben omgezet naar een oudedagsverplichting (ODV) kunnen het kapitaal overboeken naar VRY. Door de ODV onder te brengen in een lijfrente is er meer flexibiliteit wat betreft de hoogte, de duur en de ingangsdatum van de uitkeringen. Tot slot kunnen ook ‘oude’ stamrecht bv’s gebruikmaken van LijfrenteBeleggen.

VRY van Fintessa is een label van Fintessa, één van de grotere onafhankelijke vermogensbeheerders in Nederland. Degene die hun lijfrente laten beleggen door VRY van Fintessa profiteren van de kennis en expertise van hetzelfde team vermogensbeheerders dat al jarenlang succesvol is bij Fintessa en daarvoor al een aantal keer de Cashcow Award in de wacht heeft gesleept. Wat de oplossingen van VRY van Fintessa uniek maken is niet alleen de onafhankelijkheid (niet beleggen in vaak dure (eigen) beleggingsfondsen), maar ook de automatische risicoafbouw. Daarmee wordt een eventuele daling van de periodieke uitkering aan het einde van de looptijd gedempt. Daar hoeven cliënten zelf helemaal niets voor te doen.

VRY van Fintessa LijfrenteBeleggen is een oplossing voor iedereen die in de uitkeringsfase wil (door)beleggen met zijn of haar lijfrentekapitaal. Door ook in de uitkeringsfase te beleggen bestaat er kans op een hoger rendement en dus een hogere uitkering.

Kansen & Visies 2024

Wat is dat?

VRY van Fintessa LijfrenteBeleggen

Zal er volgens VRY veel veranderen als er een nieuwe regering is geïnstalleerd?

Wet- en regelgeving zijn altijd aan verandering onderhevig. In het verleden hebben we steeds gezien dat bij wijzigende wet- en regelgeving de oude regelgeving gehandhaafd bleef voor al bestaande lijfrentekapitalen. Wij verwachten dat dat bij toekomstige wijzigingen in wet- en regelgeving ook zo zal zijn. De nieuwe pensioenwetgeving is per 1 juli 2023 ingegaan en gaat vooral over het werkgeverspensioen. Maar ook voor de derde pijler van de pensioenopbouw (de individuele aanvullingen op het pensioeninkomen, zoals lijfrentes en banksparen) zijn er kansrijke wijzigingen. Zo is de fiscale ruimte om zelf aanvullend pensioen op te bouwen fors vergroot, namelijk:

  • Het maximum bedrag van de jaarruimte is verhoogd van 13.570 euro naar 34.550 euro. De fiscale ruimte voor aftrek van lijfrentepremies wordt verhoogd naar 30 procent van het inkomen, onder de voorwaarde dat er sprake is van een pensioentekort.

  • Verruiming duur van de reserveringsruimte van 7 naar 10 jaar. De reserveringsruimte bestaat uit de jaarruimte van de afgelopen 10 jaar, voor zover die nog niet is gebruikt.

  • Ook de reserveringsruimte is aan een wettelijk maximum gekoppeld. Dit bedrag is verhoogd van 16.130 euro (vanaf maximaal 10 jaar voor de AOW-leeftijd) naar 38.000 euro.

  • Aanvullende pensioenopbouw was mogelijk tot AOW-leeftijd. Deze periode is verlengd tot 5 jaar na de AOW-leeftijd. Niet alleen de bedragen maar ook de inlegperiode is dus verruimd.

Met deze wijzigingen wordt het voor zzp’ers en andere zelfstandige ondernemers mogelijk om eenzelfde pensioenvoorziening op te bouwen als mensen in loondienst met een pensioengat.

 

Hoe beheersbaar zijn de risico’s?

Beleggen kent risico’s. Op lange termijn levert beleggen historisch gezien meer op dan de huidige rente, maar er zijn geen garanties. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het rendement op de beleggingen. Dat betekent dat de uitkering van maand tot maand kan schommelen. De uitkering kan niet alleen stijgen, maar ook dalen. Mensen moeten zichzelf goed afvragen of ze het beleggingsrisico met de kans op een daling van de uitkering kunnen en willen lopen. Om het risicoprofiel te verlagen is het mogelijk om een deel van het kapitaal te beleggen en een ander deel onder te brengen bij bijvoorbeeld een bank tegen een gegarandeerde uitkering.

Waarin wordt belegd?

Een keuze voor VRY van Fintessa is een keuze om te beleggen. VRY van Fintessa maakt gebruik van modelportefeuilles. De modelportefeuille wordt automatisch vastgesteld op basis van de looptijd van de rekening van de cliënt. Het beleggingsbeleid is gebaseerd op fundamentele analyse. De opbouw van de beleggingsportefeuilles voldoet aan het risicoprofiel en beleggingsdoelstellingen die passen bij de gekozen looptijd. Er wordt in beginsel in een offensief beleggingsprofiel belegd, waarbij het profiel automatisch wordt afgebouwd naarmate de einddatum dichterbij komt. Binnen elk van de profielen wordt belegd in een brede reeks aan ETF’s (trackers). Wat betreft de keuzes die daar gemaakt worden is het beleggingsbeleid van Fintessa leidend.

Hoe kan dit worden gecombineerd met PensioenBeleggen van VRY?

PensioenBeleggen van VRY van Fintessa is bedoeld voor mensen die een lijfrentekapitaal opbouwen voor een toekomstige aanvulling op hun pensioeninkomen. Zo rond de AOW-datum maakt de cliënt keuzes met betrekking tot de ingangsdatum en de looptijd van de uitkering. Doorbeleggen in de uitkeringsfase mag, maar een cliënt kan ook kiezen voor een gegarandeerde uitkering bij bijvoorbeeld een bank. Een combinatie van beide opties is eveneens mogelijk. De keuzes hoeven pas op de pensioendatum gemaakt te worden.

Bij LijfrenteBeleggen van VRY blijft de cliënt doorbeleggen in de uitkerende fase, terwijl hij ook periodiek een lijfrente-uitkering ontvangt. Hoe werkt dat?

De cliënt kiest bij aanvang de startdatum en de looptijd van de uitkering. De eerste uitkering wordt berekend op basis van de wettelijke rente (het zogenaamde ‘u-rendement’ van 2,98% voor december 2023) op de startdatum van de uitkering. Daarna wordt elke maand de hoogte van de uitkering opnieuw berekend door het daadwerkelijk behaalde beleggingsrendement te vergelijken met de wettelijke rente die bij aanvang van de uitkeringen is vastgesteld. Is het behaalde beleggingsrendement hoger dan de wettelijke rente, dan stijgt de uitkering. Het omgekeerde kan ook gebeuren. Dus als het rendement van VRY lager is dan de wettelijke rente, dan daalt de uitkering. Op de einddatum is de gehele inleg plus het behaalde rendement volledig uitgekeerd.

Wie komt ervoor in aanmerking?

In principe komt iedereen van wie de AOW-leeftijd inmiddels definitief is vastgesteld hiervoor in aanmerking. Het gaat dan om mensen van 61 jaar en ouder. Hierbij moet wel aangetekend worden dat niet iedereen geschikt is om door te beleggen in de uitkeringsfase. Dat is niet alleen afhankelijk van je risicobereidheid maar ook van je gehele financiële situatie. Bij VRY van Fintessa moet de hoogte van het lijfrentekapitaal minimaal 75.000 euro zijn bij aanvang van de uitkeringsfase.

Voor wie?

VRY van Fintessa LijfrenteBeleggen is geschikt voor iedereen die nu of in de nabije toekomst een lijfrentekapitaal wil omzetten in een periodieke uitkering en ook in de uitkeringsfase wil doorbeleggen. Het is geen vereiste dat de uitkering per direct in moet gaan.

De oplossing van VRY van Fintessa is geschikt voor mensen die ervaring hebben met beleggen en de bijbehorende risico’s kunnen en willen lopen. Niet alleen particulieren maar ook ondernemers met een lijfrentekapitaal of die hun onderneming gaan staken, komen in aanmerking om gebruik te maken van de oplossing van VRY van Fintessa. Ondernemers (DGA’s) die in het verleden pensioen hebben opgebouwd in de eigen bv en deze hebben omgezet naar een oudedagsverplichting (ODV) kunnen het kapitaal overboeken naar VRY. Door de ODV onder te brengen in een lijfrente is er meer flexibiliteit wat betreft de hoogte, de duur en de ingangsdatum van de uitkeringen. Tot slot kunnen ook ‘oude’ stamrecht bv’s gebruikmaken van LijfrenteBeleggen.

VRY van Fintessa is een label van Fintessa, één van de grotere onafhankelijke vermogensbeheerders in Nederland. Degene die hun lijfrente laten beleggen door VRY van Fintessa profiteren van de kennis en expertise van hetzelfde team vermogensbeheerders dat al jarenlang succesvol is bij Fintessa en daarvoor al een aantal keer de Cashcow Award in de wacht heeft gesleept. Wat de oplossingen van VRY van Fintessa uniek maken is niet alleen de onafhankelijkheid (niet beleggen in vaak dure (eigen) beleggingsfondsen), maar ook de automatische risicoafbouw. Daarmee wordt een eventuele daling van de periodieke uitkering aan het einde van de looptijd gedempt. Daar hoeven cliënten zelf helemaal niets voor te doen.

VRY van Fintessa LijfrenteBeleggen is een oplossing voor iedereen die in de uitkeringsfase wil (door)beleggen met zijn of haar lijfrentekapitaal. Door ook in de uitkeringsfase te beleggen bestaat er kans op een hoger rendement en dus een hogere uitkering.

Wat is dat?

VRY van Fintessa LijfrenteBeleggen

Kansen & Visies 2024