Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Beleggers gaan zich meer richten op het duration-risico dat het huidige klimaat met zich meebrengt, stellen de strategen 

Obligaties

China

Wat betreft China verwacht Hepworth een groei van zo'n 5%, wat volgens haar neerkomt op een bescheiden vertraging van de economische groei, niet op een volledige instorting. “Zelfs wanneer de groei in China slechts net boven de 5% uitkomt, draagt dit nog steeds aanzienlijk bij aan de wereldwijde groei.” De EMD-expert geeft tegelijkertijd aan de risico's in China niet te willen bagatelliseren. “Er spelen zeker factoren die de situatie bemoeilijken: demografische factoren, de verlaging van de schuldpositie en de afname van de risicobereidheid. We zien dat de problemen in de vastgoedsector ook drukken op het algemene vertrouwen en de totale groei. Hoewel we geen verrassende draai van de regering verwachten, zijn er recent wel maatregelen genomen ten aanzien van het monetaire beleid en ter ondersteuning van de vastgoedsector. We verwachten dat het fiscale beleid aanzienlijk zal moeten worden versterkt, en dat zou wel eens een bodem kunnen leggen onder de Chinese groei.”

De mate en de aard van de groei zijn ook van belang voor de rest van de wereld, en voor opkomende markten in het algemeen. Hepworth: “Maar er zijn ook opkomende markten die juist profiteren van de veranderingen die plaatsvinden in de handelsstromen, kapitaalstromen, de geopolitiek en de afnemende risico's ten aanzien van de toeleveringsketens en de energietransitie. Dit zijn met name India, bepaalde landen in Latijns-Amerika en de Golfstaten.”

Sri Lanka, Pakistan

Hepworth: “We zien bijvoorbeeld dat obligaties van Sri Lanka, dat al betalingsproblemen heeft, worden verhandeld tegen een niveau van 45 – 50 dollar. Het is redelijk om te veronderstellen dat dit een reële herstelwaarde is. In Ghana ligt dit niveau iets lager, maar ook hier lijken de waarderingen reëel.”

Pakistan is nog steeds niet in gebreke, zegt ze, en de tijdelijke regering tracht de verhouding van het land met het IMF goed te houden. Ook profiteert het land van financiering uit landen uit de Golf-regio. “Hoewel we niet verwachten dat Pakistan zal verzuimen, zou een herstelwaarde iets hoger liggen dan waartegen obligaties op dit moment worden verhandeld, gezien de bescheiden externe schuldniveaus. Een klein beetje risico is wat dat betreft juist aantrekkelijk.”

Argentinië

De markt is mogelijk iets te enthousiast over de vooruitzichten voor Argentinië bij een verkiezingsoverwinning van Javier Milei, zegt Cathy Hepworth, die aan het roer staat van het Emerging Markets Debt Team van PGIM Fixed Income. “Milei zou kunnen winnen, of een andere partij die gunstig is voor de financiële markten, maar uiteindelijk is de schuldpositie van het land gewoon te hoog. Ook is er weinig uitzicht op groei en moet het land een aanzienlijk bedrag terugbetalen aan het IMF.”

Voor Hepworth is een scenario zonder herstructurering van de schuldpositie voor Argentinië niet waarschijnlijk. “Hoewel sommige marktpartijen beweren dat dit al door de markten is ingeprijsd, gaat het risico in feite voor beide kanten op.” Op de middellange termijn zou een overwinning van Milei of Bullrich gunstig zijn voor de economie, maar het vertrouwen zou aanzienlijk moeten toenemen, net als de politieke consensus. Dat is volgens haar geen eenvoudige opgave, gezien de aanzienlijke onevenwichtigheden in enerzijds de begroting en de betalingsbalans, en anderzijds de wisselkoers. De samenstelling van het Congres zal hierbij belangrijk zijn, net als de politieke insteek van de gouverneurs.  

“In Argentinië is een stem vóór Milei een stem tegen de gevestigde orde. Mogelijk is dit precies wat het land nodig heeft, maar het zal gepaard gaan met de nodige kosten. Als Milei inderdaad gaat winnen, zullen de markten, en de Argentijnen, moeten afwachten of hij in staat is deze taak te volbrengen.”

De verschillende schokken van de afgelopen jaren – COVID, verstoringen in de toeleveringsketens, de invasie van Oekraïne door Rusland – hebben geresulteerd in uiteenlopende rendementen en waarderingen in opkomende markten. Volgens Hepworth zijn in sommige landen de risico's inmiddels verwerkt in de koersen.  

Nu de markten de verwachtingen van de centrale banken opnieuw onder de loep nemen gaan beleggers zich meer richten op het duration-risico dat het huidige klimaat met zich meebrengt, stellen de strategen. Zij zijn daarom bullish op kortlopende Treasuries omdat deze vergelijkbare inkomsten genereren als bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit, maar dan zonder de krediet- en renterisico’s.

Volgens het BlackRock Investment Institute (BII) wordt het genereren van inkomen uit beleggingen steeds belangrijker. Beleggers eisen meer compensatie voor het renterisico van het aanhouden van langlopende obligaties, waardoor de yield verder zal stijgen. 

Beleggers willen
meer rendement

Sri Lanka, Pakistan

Hepworth: “We zien bijvoorbeeld dat obligaties van Sri Lanka, dat al betalingsproblemen heeft, worden verhandeld tegen een niveau van 45 – 50 dollar. Het is redelijk om te veronderstellen dat dit een reële herstelwaarde is. In Ghana ligt dit niveau iets lager, maar ook hier lijken de waarderingen reëel.”

Pakistan is nog steeds niet in gebreke, zegt ze, en de tijdelijke regering tracht de verhouding van het land met het IMF goed te houden. Ook profiteert het land van financiering uit landen uit de Golf-regio. “Hoewel we niet verwachten dat Pakistan zal verzuimen, zou een herstelwaarde iets hoger liggen dan waartegen obligaties op dit moment worden verhandeld, gezien de bescheiden externe schuldniveaus. Een klein beetje risico is wat dat betreft juist aantrekkelijk.”

China

Wat betreft China verwacht Hepworth een groei van zo'n 5%, wat volgens haar neerkomt op een bescheiden vertraging van de economische groei, niet op een volledige instorting. “Zelfs wanneer de groei in China slechts net boven de 5% uitkomt, draagt dit nog steeds aanzienlijk bij aan de wereldwijde groei.” De EMD-expert geeft tegelijkertijd aan de risico's in China niet te willen bagatelliseren. “Er spelen zeker factoren die de situatie bemoeilijken: demografische factoren, de verlaging van de schuldpositie en de afname van de risicobereidheid. We zien dat de problemen in de vastgoedsector ook drukken op het algemene vertrouwen en de totale groei. Hoewel we geen verrassende draai van de regering verwachten, zijn er recent wel maatregelen genomen ten aanzien van het monetaire beleid en ter ondersteuning van de vastgoedsector. We verwachten dat het fiscale beleid aanzienlijk zal moeten worden versterkt, en dat zou wel eens een bodem kunnen leggen onder de Chinese groei.”

De mate en de aard van de groei zijn ook van belang voor de rest van de wereld, en voor opkomende markten in het algemeen. Hepworth: “Maar er zijn ook opkomende markten die juist profiteren van de veranderingen die plaatsvinden in de handelsstromen, kapitaalstromen, de geopolitiek en de afnemende risico's ten aanzien van de toeleveringsketens en de energietransitie. Dit zijn met name India, bepaalde landen in Latijns-Amerika en de Golfstaten.”

Beleggers gaan zich meer richten op het duration-risico dat het huidige klimaat met zich meebrengt, stellen de strategen 

Obligaties

Argentinië

De markt is mogelijk iets te enthousiast over de vooruitzichten voor Argentinië bij een verkiezingsoverwinning van Javier Milei, zegt Cathy Hepworth, die aan het roer staat van het Emerging Markets Debt Team van PGIM Fixed Income. “Milei zou kunnen winnen, of een andere partij die gunstig is voor de financiële markten, maar uiteindelijk is de schuldpositie van het land gewoon te hoog. Ook is er weinig uitzicht op groei en moet het land een aanzienlijk bedrag terugbetalen aan het IMF.”

Voor Hepworth is een scenario zonder herstructurering van de schuldpositie voor Argentinië niet waarschijnlijk. “Hoewel sommige marktpartijen beweren dat dit al door de markten is ingeprijsd, gaat het risico in feite voor beide kanten op.” Op de middellange termijn zou een overwinning van Milei of Bullrich gunstig zijn voor de economie, maar het vertrouwen zou aanzienlijk moeten toenemen, net als de politieke consensus. Dat is volgens haar geen eenvoudige opgave, gezien de aanzienlijke onevenwichtigheden in enerzijds de begroting en de betalingsbalans, en anderzijds de wisselkoers. De samenstelling van het Congres zal hierbij belangrijk zijn, net als de politieke insteek van de gouverneurs.  

“In Argentinië is een stem vóór Milei een stem tegen de gevestigde orde. Mogelijk is dit precies wat het land nodig heeft, maar het zal gepaard gaan met de nodige kosten. Als Milei inderdaad gaat winnen, zullen de markten, en de Argentijnen, moeten afwachten of hij in staat is deze taak te volbrengen.”

De verschillende schokken van de afgelopen jaren – COVID, verstoringen in de toeleveringsketens, de invasie van Oekraïne door Rusland – hebben geresulteerd in uiteenlopende rendementen en waarderingen in opkomende markten. Volgens Hepworth zijn in sommige landen de risico's inmiddels verwerkt in de koersen.  

Nu de markten de verwachtingen van de centrale banken opnieuw onder de loep nemen gaan beleggers zich meer richten op het duration-risico dat het huidige klimaat met zich meebrengt, stellen de strategen. Zij zijn daarom bullish op kortlopende Treasuries omdat deze vergelijkbare inkomsten genereren als bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit, maar dan zonder de krediet- en renterisico’s.

Volgens het BlackRock Investment Institute (BII) wordt het genereren van inkomen uit beleggingen steeds belangrijker. Beleggers eisen meer compensatie voor het renterisico van het aanhouden van langlopende obligaties, waardoor de yield verder zal stijgen. 

Beleggers willen
meer rendement