Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

duurzaam

Conclusie

Thomas Dirkmaat, verantwoordelijk voor fondsdistributie binnen Schroders Nederland, concludeert: ‘’De resultaten van dit jaar laten zien dat beleggen voor veel mensen niet alleen nog draait om financieel rendement, maar dat verantwoord beleggen (sustainability & impact investments) ook een belangrijke drijfveer is. Het is daarom van belang dat inzichtelijker wordt gemaakt waar het geld van beleggers naartoe gaat en welke concrete impact een investering heeft. Opvallend is ook dat Nederlanders veel interesse hebben in beleggingscategorieën die minder traditioneel zijn. Private equity springt eruit. Schroders Capital, de naam waaronder al onze private asset beleggingen wordt aangeboden, biedt dan ook private equity aan retailbeleggers aan. Dat deze categorie nu ook binnen bereik komt van de kleinere belegger, is het bewijs dat de 'democratisering' van beleggingen in niet-beursgenoteerde activa goed op gang komt. Naast dat ze diversificatievoordelen hebben, stellen deze beleggingen individuele beleggers in staat om de illiquiditeitsbarrière te overwinnen die hen ervan weerhoudt om op grotere schaal te beleggen in niet-beursgenoteerde bedrijven. We zullen blijven innoveren om individuele beleggers, private banken en DC-pensioenregelingen toegang te bieden tot de meest aantrekkelijke delen van private markten."

Dienstverleners moeten kennis uitdragen

De respondenten werd ook gevraagd wie er volgens hen verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat mensen voldoende kennis van financiële zaken hebben. De vraag of de overheid deze rol op zich zou moeten nemen, beantwoordde 30% van de Nederlandse beleggers met ‘ja’. Dat is lager dan het wereldwijde gemiddelde van 35%.

Financiële dienstverleners worden door Nederlanders het vaakst aangewezen als partij die hierin een verantwoordelijkheid zou moeten dragen: 55% van de ondervraagden vindt dat deze organisaties op gebied van financiële educatie een rol zouden moeten spelen. Dat is hoger dan het Europees gemiddelde van 47%.

Meer kennis, meer invloed

Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat mensen die zichzelf als expert omschrijven, vaak ook vinden dat zij als aandeelhouder (meer) invloed zouden moeten kunnen uitoefenen op bedrijven. Van deze groep is 95% die mening toegedaan. Onder mensen die zichzelf als beginner zien, is dit percentage veel lager: 54%.

Nederlanders hebben veel vertrouwen in eigen beleggingskennis

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse beleggers zichzelf (in vergelijking met andere Europese landen) bovengemiddeld vaak als zeer deskundig zien op het gebied van investeringen. Bijna een derde omschrijft zichzelf als expert.

De meeste beleggers in Nederland die aangeven expert te zijn, zijn ervan overtuigd dat ze voldoende kennis hebben om de juiste financiële beslissingen voor hun toekomst te nemen: 79%.

Ondanks het relatief hoge vertrouwen in de eigen expertise onder Nederlandse beleggers, is niet iedereen die zichzelf als expert ziet zo goed geïnformeerd als zij zelf denken. Om de aanwezige en vermeende beleggingskennis te testen, legde Schroders alle ondervraagden een stelling voor: ‘Wat denkt u dat er over het algemeen met de obligatiekoersen gebeurt als de rente stijgt?’ Een kwart van diegenen die zichzelf als expert beschouwen, gaven niet het juiste antwoord: een daling. Wereldwijd gaven gemiddeld slechts 13% van de beleggers die zichzelf als expert zien een fout antwoord.

Nederlandse beleggers uit generatie X deden dit het best: 72% gaf een goed antwoord. Van de Generatie Z-respondenten en de millennials kon slechts de helft deze vraag correct beantwoorden. 61% van de babyboomers wist het correcte antwoord op de vraag.

"De resultaten laten zien dat beleggen voor veel mensen niet alleen nog draait om financieel rendement, maar dat verantwoord ook een belangrijke drijfveer is"

Veel Nederlanders geïnteresseerd in private equity

Beleggers werd ook gevraagd of ze geïnteresseerd zijn in niet-beursgenoteerde beleggingen, de zogenaamde ‘private markets’ en in welke categorie ze dan zouden willen beleggen. Het blijkt dat veel Nederlanders willen beleggen in deze minder traditionele categorieën. Van hen noemt 61% private equity, 50% noemt digitale activa en 49% noemt microfinanciering als aantrekkelijke beleggingscategorieën.     

Ook hier zijn interessante verschillen tussen generaties waarneembaar. Zo zegt 52% van de generatie X’ers te willen beleggen in private equity, terwijl dat onder babyboomers maar liefst 68% is.

De eigen veronderstelde expertise op gebied van beleggen, speelt ook een grote rol in iemands beleggingsvoorkeuren. Van de mensen die zichzelf als expert omschrijven, wil 69% investeren in private equity. Onder mensen die zichzelf zien als beginner is dit slechts 35%.

Nederlandse 50-minners minder principieel dan elders

Buiten Nederland lijken de jongere groepen beleggers meer alert op principieel beleggen dan hun Nederlandse evenknieën, met 63% van de groep onder tot 37 jaar die aangeeft dit belangrijk te vinden en zelfs 66% voor de groep 38 tot 50-jarigen.

Voor het dit onderzoek werden meer dan 23.000 mensen in 33 landen ondervraagd, waaronder 1000 in Nederland. Twee derde van de Nederlandse respondenten hecht er waarde aan dat ze hun eigen principes herkennen in de fondsen waarin ze investeren.

Wat opvalt is dat oudere beleggers dit belangrijker vinden dan jongere. Driekwart van de groep met een leeftijd van 51 tot 70 en zelfs bijna 80% van degenen boven de 71 wil beleggen in fondsen waar ze hun principes in herkennen.

Wereldwijd is deze trend ook te zien, maar de Nederlandse belegger op leeftijd springt er duidelijk uit. Vergeleken met het wereldwijde gemiddelde (69%), hechten Nederlanders van 51 tot 70 jaar meer waarde aan principes en waarden bij beleggingen (75%). Datzelfde geldt voor de groep 71-plussers, daar ligt de voorkeur gemiddeld op 76% (Nederland 79%).

Oudere Nederlandse beleggers vinden een fonds waar ze hun waarden in terugzien daarmee een stuk vaker van belang dan de jongere beleggers. Onder de 38 tot 50-jarigen vindt 58% dit belangrijk en onder 18 tot 37-jarigen 54%. Dat is enigszins verrassend, omdat juist onder jongeren het bewustzijn rond verantwoord beleggen geacht wordt aanwezig te zijn.

Een ruime meerderheid van de Nederlandse beleggers vindt het van belang dat beleggingsfondsen waarin ze beleggen, zijn opgebouwd rond hun persoonlijke waarden en principes, of anders gezegd, ze willen dat hun beleggingen impact hebben. Opvallend is dat ouderen hier veel meer waarde aan hechten dan jongeren. Dat blijkt uit de Schroders Global Investor Study 2022.

duurzamer dan jongeren

Ouderen willen 

Conclusie

Thomas Dirkmaat, verantwoordelijk voor fondsdistributie binnen Schroders Nederland, concludeert: ‘’De resultaten van dit jaar laten zien dat beleggen voor veel mensen niet alleen nog draait om financieel rendement, maar dat verantwoord beleggen (sustainability & impact investments) ook een belangrijke drijfveer is. Het is daarom van belang dat inzichtelijker wordt gemaakt waar het geld van beleggers naartoe gaat en welke concrete impact een investering heeft. Opvallend is ook dat Nederlanders veel interesse hebben in beleggingscategorieën die minder traditioneel zijn. Private equity springt eruit. Schroders Capital, de naam waaronder al onze private asset beleggingen wordt aangeboden, biedt dan ook private equity aan retailbeleggers aan. Dat deze categorie nu ook binnen bereik komt van de kleinere belegger, is het bewijs dat de 'democratisering' van beleggingen in niet-beursgenoteerde activa goed op gang komt. Naast dat ze diversificatievoordelen hebben, stellen deze beleggingen individuele beleggers in staat om de illiquiditeitsbarrière te overwinnen die hen ervan weerhoudt om op grotere schaal te beleggen in niet-beursgenoteerde bedrijven. We zullen blijven innoveren om individuele beleggers, private banken en DC-pensioenregelingen toegang te bieden tot de meest aantrekkelijke delen van private markten."

Dienstverleners moeten kennis uitdragen

De respondenten werd ook gevraagd wie er volgens hen verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat mensen voldoende kennis van financiële zaken hebben. De vraag of de overheid deze rol op zich zou moeten nemen, beantwoordde 30% van de Nederlandse beleggers met ‘ja’. Dat is lager dan het wereldwijde gemiddelde van 35%.

Financiële dienstverleners worden door Nederlanders het vaakst aangewezen als partij die hierin een verantwoordelijkheid zou moeten dragen: 55% van de ondervraagden vindt dat deze organisaties op gebied van financiële educatie een rol zouden moeten spelen. Dat is hoger dan het Europees gemiddelde van 47%.

Meer kennis, meer invloed

Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat mensen die zichzelf als expert omschrijven, vaak ook vinden dat zij als aandeelhouder (meer) invloed zouden moeten kunnen uitoefenen op bedrijven. Van deze groep is 95% die mening toegedaan. Onder mensen die zichzelf als beginner zien, is dit percentage veel lager: 54%.

Nederlanders hebben veel vertrouwen in eigen beleggingskennis

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse beleggers zichzelf (in vergelijking met andere Europese landen) bovengemiddeld vaak als zeer deskundig zien op het gebied van investeringen. Bijna een derde omschrijft zichzelf als expert.

De meeste beleggers in Nederland die aangeven expert te zijn, zijn ervan overtuigd dat ze voldoende kennis hebben om de juiste financiële beslissingen voor hun toekomst te nemen: 79%.

Ondanks het relatief hoge vertrouwen in de eigen expertise onder Nederlandse beleggers, is niet iedereen die zichzelf als expert ziet zo goed geïnformeerd als zij zelf denken. Om de aanwezige en vermeende beleggingskennis te testen, legde Schroders alle ondervraagden een stelling voor: ‘Wat denkt u dat er over het algemeen met de obligatiekoersen gebeurt als de rente stijgt?’ Een kwart van diegenen die zichzelf als expert beschouwen, gaven niet het juiste antwoord: een daling. Wereldwijd gaven gemiddeld slechts 13% van de beleggers die zichzelf als expert zien een fout antwoord.

Nederlandse beleggers uit generatie X deden dit het best: 72% gaf een goed antwoord. Van de Generatie Z-respondenten en de millennials kon slechts de helft deze vraag correct beantwoorden. 61% van de babyboomers wist het correcte antwoord op de vraag.

"De resultaten laten zien dat beleggen voor veel mensen niet alleen nog draait om financieel rendement, maar dat verantwoord ook een belangrijke drijfveer is"

Veel Nederlanders geïnteresseerd in private equity

Beleggers werd ook gevraagd of ze geïnteresseerd zijn in niet-beursgenoteerde beleggingen, de zogenaamde ‘private markets’ en in welke categorie ze dan zouden willen beleggen. Het blijkt dat veel Nederlanders willen beleggen in deze minder traditionele categorieën. Van hen noemt 61% private equity, 50% noemt digitale activa en 49% noemt microfinanciering als aantrekkelijke beleggingscategorieën.     

Ook hier zijn interessante verschillen tussen generaties waarneembaar. Zo zegt 52% van de generatie X’ers te willen beleggen in private equity, terwijl dat onder babyboomers maar liefst 68% is.

De eigen veronderstelde expertise op gebied van beleggen, speelt ook een grote rol in iemands beleggingsvoorkeuren. Van de mensen die zichzelf als expert omschrijven, wil 69% investeren in private equity. Onder mensen die zichzelf zien als beginner is dit slechts 35%.

Nederlandse 50-minners minder principieel dan elders

Buiten Nederland lijken de jongere groepen beleggers meer alert op principieel beleggen dan hun Nederlandse evenknieën, met 63% van de groep onder tot 37 jaar die aangeeft dit belangrijk te vinden en zelfs 66% voor de groep 38 tot 50-jarigen.

Voor het dit onderzoek werden meer dan 23.000 mensen in 33 landen ondervraagd, waaronder 1000 in Nederland. Twee derde van de Nederlandse respondenten hecht er waarde aan dat ze hun eigen principes herkennen in de fondsen waarin ze investeren.

Wat opvalt is dat oudere beleggers dit belangrijker vinden dan jongere. Driekwart van de groep met een leeftijd van 51 tot 70 en zelfs bijna 80% van degenen boven de 71 wil beleggen in fondsen waar ze hun principes in herkennen.

Wereldwijd is deze trend ook te zien, maar de Nederlandse belegger op leeftijd springt er duidelijk uit. Vergeleken met het wereldwijde gemiddelde (69%), hechten Nederlanders van 51 tot 70 jaar meer waarde aan principes en waarden bij beleggingen (75%). Datzelfde geldt voor de groep 71-plussers, daar ligt de voorkeur gemiddeld op 76% (Nederland 79%).

Oudere Nederlandse beleggers vinden een fonds waar ze hun waarden in terugzien daarmee een stuk vaker van belang dan de jongere beleggers. Onder de 38 tot 50-jarigen vindt 58% dit belangrijk en onder 18 tot 37-jarigen 54%. Dat is enigszins verrassend, omdat juist onder jongeren het bewustzijn rond verantwoord beleggen geacht wordt aanwezig te zijn.

Een ruime meerderheid van de Nederlandse beleggers vindt het van belang dat beleggingsfondsen waarin ze beleggen, zijn opgebouwd rond hun persoonlijke waarden en principes, of anders gezegd, ze willen dat hun beleggingen impact hebben. Opvallend is dat ouderen hier veel meer waarde aan hechten dan jongeren. Dat blijkt uit de Schroders Global Investor Study 2022.

duurzamer dan jongeren

Ouderen willen 

duurzaam